Maľujte s PRIMALEXom! vyhodnotenie

17.05.2017

Milí žiaci a učitelia,

aj 5. ročník vašej obľúbenej súťaže „MAĽUJTE S PRIMALEXom!“ priniesol krásne práce, z ktorých sa veľmi ťažko vyberalo. Z mnohých škôl k nám na marketingové oddelenie prišlo viacero prác hodných ocenenia. Keďže cieľom súťaže je podporiť našimi maliarskymi farbami čo najviac škôl, aby ste si mohli pomôcť pri obnove svojich priestorov, snažili sme sa vybrať53 rôznych škôl. Aspoň malou čiastkou tak pomôžeme k ich skrášleniu. A veríme, že tým prispejeme aj k tomu, aby ste sa v triedach lepšie cítili.

Súťaže sa zúčastnilo 230 základných (umeleckých) škôl s viac ako 4000 peknými originálnymi prácami. Škoda, že vyhraťmohlo len 53 škôl, radi by sme odmenili všetkých.

Žiaci, každá jedna práca niesla osobitý rukopis, ktorý vypovedal o vás. Vidieť, že máte veľa nápadov a cítite svojím srdiečkom. Nech vám to ostane. Aj keď ste nevyhrali, verte svojim snom. Jedného dňa môžete dosiahnuť aj nemožné.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili do našej súťaže.

Víťazom srdečne blahoželáme! Nech sú aj ďalšie dni naplnené vaším úsmevom :)

Víťazi kategórie:

Jana Magdová (tvorca súťaže) & Lucia Dulačková (Brand manažér PRIMALEX) z marketingového oddelenia PPG Deco Slovakia

Späť