Maľujte s PRIMALEXom! Vyhodnotenie

07.06.2018

Milí žiaci a učitelia,

ďakujeme za váš rastúci záujem o výtvarnú súťaž „MAĽUJTE S PRIMALEXom!“. V tomto roku sme usporiadali už 6. ročník tejto súťaže, do ktorej ste sa zapojili v rekordnom počte. Na marketing nám prišlo okolo 5000 nádherných prác, a to až z 357 škôl. Vyberať najlepších bolo nesmierne ťažké, pretože každá práca mala svoj osobitý rukopis a bola niečím výnimočná. Keďže cieľom súťaže je podporiť našimi maliarskymi farbami čo najviac škôl, aby ste si mohli pomôcť pri obnove svojich priestorov, snažili sme sa vybrať 53 rôznych škôl. Aspoň malou čiastkou tak pomôžeme k ich skrášleniu. A veríme, že tým prispejeme aj k tomu, aby ste sa v triedach lepšie cítili.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Víťazi kategórie: Výhercov budeme kontaktovať v júni. Do školy pošleme informačný list o výhre.
Jana Magdová (tvorca súťaže) & Lucia Dulačková (Brand manažér PRIMALEX) z marketingového oddelenia PPG Deco Slovakia
 
Späť