PROGOLD Maliarsky akrylový tmel

PROGOLD Maliarsky akrylový tmel

Brand

PROGold

Použitie

Prietíratelný ihneď po aplikácii

Benefity