PROGOLD Strešný tmel / bitumen

PROGOLD Strešný tmel / bitumen

Použitie

Na vodotesné vytmelovanie strešných spojov, spár a trhlin. Na núdzové opravy aj za dažďa.

Benefity


Balenie