Primalex Akrylátová fasádna báza

Primalex Akrylátová fasádna báza

Brand

Primalex

Použitie

Je tvorená troma bázami (L,D a Z), čo sú špeciálne náterové hmoty, určené na tónovanie na pastelové, stredné a sýte odtiene v kolorovacích automatoch Primalex. Je odolná proti umývaniu a drhnutiu podľa normy DIN 53 778, diel 2 (10000 cyklov) a proti poveternostným vplyvom, vrátane kyslých dažďov. Po zaschnutí je náter mrazuvzdorný. Priepustnosť náteru pre vodné pary podľa STN EN ISO 7783–2 vysoká.

Benefity

vysoko paropriepustná
umývateľnosť 10 000 cyklov
odtiene odolné proti vonkajším vplyvom

Použitie

Povrch

Vzhľad

Balenie

Výdatnosť

8.00 - 10.00 m^2/l
6.00 - 8.00 m^2/l